Advertisement

โครงงานประกวด ระดับชาติ

โครงงานคุณธรรม "วัคซีนชีวิต ปลูกจิตพอเพียง" ระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
กลุ่ม ยุวทูตพอเพียง
๑. เด็กหญิงสุนิสา สมบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. เด็กหญิงวราภรณ์ สุยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓. เด็กหญิงดิษุณาญ์ เที่ยงธรรม ชั้นประถม...  more
  • Updated 5 hours ago
  • 70,636 views