Advertisement

เดี่ยวหกบท ทางผศ.สงบศึก ธรรมวิหาร

เพลงหกบท อัตราสองชั้นและชั้นเดียว ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร บรรเลงโดยนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Updated October 14, 2014
  • 8,350 views