Advertisement

สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๑/๒๐)

01. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : สุชน วัฒนพงษ์วานิช ผู้อำนวยการยาสูบ ผู้ต้องการเผยแพร่คำสอนของในหลวงสู่ประชาชน
  • Updated April 17
  • 24,197 views