Advertisement

สารคดี ๙ คำพ่อสอน (๐๑/๒๐)

01. คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : สุชน วัฒนพงษ์วานิช ผู้อำนวยการยาสูบ ผู้ต้องการเผยแพร่คำสอนของในหลวงสู่ประชาชน
  • Updated January 20
  • 25,198 views