Advertisement

โหมโรงขวัญเมือง วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว กรมศิลปากร

โหมโรงขวัญเมือง วงเครื่องสายไทย ในการบรรเลงวงเครื่องสายไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  • Updated 8 hours ago
  • 10,204 views