Advertisement

เดี่ยวซอด้วง นางครวญ 3 ชั้น

ด.ช.อานนท์ แคโอชา
โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61
บ้านดนตรีไทยครูน้ำ
  • Updated November 11, 2014
  • 4,544 views