Advertisement

นร.ช.บก.ต้อนรับ สมศ.2

นักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กพ.เขต 1 กลัดดอกไม้ต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก สมศ.เมื่อ 9 มิ.ย.54 ซึ่งได้เข้าประเมิน รอบสาม 3 วัน คือ วันที่ 9-10 และ 13 มิ.ย.54
  • Updated June 10, 2011
  • 386 views