Advertisement

54 เปิดหน้าคุย-บุก!สายล่อฟ้า 250255 Part 1

54 เปิดหน้าคุย บุก!สายล่อฟ้า 250255 Part 1
ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เทพไท เสนพงศ์ และ ศิริโชค โสภา
หลังผ่านคำวิจารณ์หนัก จัดรายการไม่เหมาะสม
โดยนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
ออกอากาศทางเนชั่นทีวี 25 กุมภาพันธ์ 2555
  • Updated January 8
  • 11,546 views