Advertisement

การแก้ปัญหาเปิดเครื่องแล้วค้าง

www.thaiway.co.th
www.facebook.com/thaiwayproduct
หากใช้แท็บเล็ต จนเครื่องดับไปเอง แล้วฝืนเปิดใช้จนดับอีก
อาจจะเกิดอาการ เปิดเครื่องแล้วค้าง ที่ แอนดรอยตัวจิ๋ว วิธีแก้ คือ
กดปุ่มปิดเปิดค้างไว้ แอนดรอยตัวจิ๋วอาจจะดับแล้วติดขึ้นมาใหม่
***ห้ามปล่อยนิ้วที่...  more
  • Updated 20 hours ago
  • 235,114 views